Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym asteriabielizna.pl

I. Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe

Dane osobowe przekazywane do sklepu internetowego asteriabielizna.pl przetwarzane są przez firmę: Asteria Bielizna Paulina Wójtowicz, ul. Konstytucji 3 Maja 18B, 27-200 Starachowice, NIP: 664-207-19-73;
Przesyłane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym asteriabielizna.pl dotyczące kontaktu z klientem, wysyłki towaru, reklamacji.

· Przetwarzane dane osobowe to Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Telefon, Adres e-mail oraz ewentualne, inne dane potrzebne do zawarcia umowy na odległość.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO. W powyższych celach należy zalogować się na konto użytkownika w Sklepie Internetowym w celu dokonania modyfikacji bądź wysłać stosowną prośbę na adres: sklep@asteriabielizna.pl.
Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Klient nie jest zobowiązany do ich podania, jednakże brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

Sklep internetowy asteriabielizna.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej i środkom technicznym, które mają na celu przeciwdziałać bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych, ich uszkodzeniu bądź też zniszczeniu.
Dane osobowe klienta przechowywane są w bezpieczny sposób, w formie elektronicznej, chronione hasłem.
Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, szczególnie zgodnie z:
Ustawą o Ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

· Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być zewnętrzni usługodawcy, którzy świadczą takie usługi jak: obsługa klienta, realizacja zamówień, usługi dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzanie płatności, hosting stron internetowych, analiza danych, usługi informatyczne. Podmioty trzecie będą otrzymywać lub posiadać dostęp do Danych Osobowych w celu świadczenia wyżej wymienionych usług.

· Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wycofania zgody oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej na odległość oraz w czasie wymaganym przez prawo w ramach rozliczeń księgowych.

· Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

III. Pliki Cookie

Sklep internetowy asteriabielizna.pl korzysta z plików Cookie, niewielkich plików zapisywanych w przeglądarce Klienta, które ułatwiają korzystanie ze sklepu internetowego (np. zapamiętywanie danych logowania) oraz sprawiają że Sklep Internetowy jest lepiej przystosowany do indywidualnych preferencji użytkownika (dane statystyczne)
Pliki Cookie nie zawierają żadnych identyfikujących użytkownika danych a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości.
Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego
Jeżeli Klient nie godzi się na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, należy zmienić ustawiania swojej przeglądarki internetowej.

IV. Postanowienia końcowe

Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany nie później niż 7 dni przed ich wprowadzeniem na stronie internetowej: https://www.asteriabielizna.pl